Reglement Indoorcircuit Regio 13 (Midden Brabant)
1. Het indoorcircuit wordt uitgevoerd onder coördinatie en toezicht van de
Stichting Midden Brabant Circuits (SMC).
2. Elke vereniging of stichting organiseert haar eigen wedstrijd zelfstandig.
De organiserende vereniging of stichting moet zijn aangesloten bij de Atletiek Unie.
Protesten tegen de uitslag kunnen uitsluitend worden ingediend bij de organiserende vereniging.
3. De Stichting Midden Brabant Circuits verwerkt de uitslag in een klassement.
4. AV Spiridon zal zorgdragen voor een flyer van het indoorcircuit en het aanleveren van de uitslag.
5. Iedere atleet neemt op eigen risico deel aan de in dit circuit opgenomen wedstrijden.

Wedstrijden

6. Wedstrijden dienen afgewerkt te worden in de vorm van een meerkamp.
De organisatie is vrij om de onderdelen van de meerkamp te kiezen.
7. Het inschrijfgeld voor de wedstrijden is voor alle categorieën gelijk,
en wordt vastgesteld door de lokale organisatie.

Indoorcircuit

8. Het klassement telt voor jongens en meisjes pupillen C, B, A en voor junioren D en C.
Mini pupillen worden binnen het circuit ingedeeld bij de C pupillen.
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen pupillen A1 en A2.
9. Tevens is er een circuit voor de VB-atleten, waarbij vier categorieën worden
aangehouden: jongens/mannen en meisjes/vrouwen t/m 15 jaar en 16 jaar en ouder.
10. Net als de wedstrijden zelf is ook het indoorcircuit toegankelijk voor atleten,
die lid zijn van verenigingen buiten Regio 13. Ook zij kunnen aanspraak maken op het eindklassement en de bijbehorende prijzen.

Puntentelling

11. Iedereen, die aan minimaal drie van de bovengenoemde wedstrijden heeft deelgenomen, telt automatisch mee voor het klassement. De drie beste klasseringen in de meerkamp tellen mee voor het klassement.
12. Er zullen punten toegekend worden per plaats; nr 1 krijgt één punt, nr 2 twee punten, etc. Wanneer dit een gelijke score oplevert tussen twee atleten, wordt gekeken naar de vierde beste klassering.
Indien dan nog geen beslissing is gevallen, telt de vijfde beste klassering.
Indien dan nog geen beslissing is gevallen, telt de beste klassering uit de vijfde wedstrijd.

Prijzen

13. Van alle categorieën krijgen de nummers 1 t/m 3 uit het eindklassement een beker of medaille.
De kosten voor deze prijzen zullen worden gedeeld door de deelnemende verenigingen.

Heeft u een vraag of opmerking? Stuur een e-mail naar info@regio13.nl

Bestuur Stichting Midden Brabant Circuits
31 oktober 2021