De website www.regio13.nl is een initiatief van de Stichting Midden Brabant Circuits. De site wordt onderhouden door Johan Flipsen, hierna te noemen webmaster.

De webmaster behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud of de verschijningsvorm aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarvoor aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
De webmaster spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden (beeld)bestanden worden aangeboden “as it is”. Deze (beeld)bestanden kunnen op elk moment wijzigen of verwijderd worden zonder voorafgaande mededeling van de webmaster.

Informatie van derden, producten en diensten
Geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid wordt aanvaard voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van de websites waarnaar verwezen wordt of de beschikbaarheid van de websites waarnaar verwezen wordt of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom liggen bij de webmaster, tenzij anders vermeld.
Het is zonder voorafgaande toestemming niet toegestaan om volledige berichten van de website over te nemen. Wel mogen berichten van maximaal 5 regels geciteerd worden. Een vermelding van de bron (www.regio13.nl) ,alsmede met een “deeplink” naar het betreffende artikel is dan verplicht.