Reglement Crosscircuit Regio 13 (Midden Brabant)

1. Het crosscircuit Midden Brabant wordt uitgevoerd onder coördinatie en toezicht van de Stichting Midden Brabant Circuits (SMC).
2. Elke vereniging of stichting organiseert haar eigen wedstrijd zelfstandig.
De organiserende vereniging of stichting moet zijn aangesloten bij de Atletiek Unie.
Is dit niet het geval, dan doet de vereniging of stichting een beroep op een vereniging die wel is aangesloten bij de Atletiek Unie voor de wedstrijdleiding en jury.
De enige juiste uitslag van de wedstrijd is die welke staat op www.uitslagen.nl .
Protesten tegen de uitslag kunnen uitsluitend worden ingediend bij de organiserende vereniging.
3. Iedere loper/loopster neemt op eigen risico deel aan de in dit circuit opgenomen wedstrijden.

Crosscircuit

4. De Stichting Midden Brabant Circuits verwerkt de gegevens van www.uitslagen.nl in een klassement. In het crosscircuit is er naast een individueel klassement ook een verenigingsklassement.
5. Iedereen die lid is van een Regio 13 vereniging of Regio 13 loopgroep, aangesloten bij de Atletiek Unie, kan meedoen aan het crosscircuit. Een licentie is niet nodig.
6. Om in aanmerking te komen voor het klassement moet de loper/loopster aan minimaal 5 wedstrijden deelnemen.
7. Indien een wedstrijd wordt geannuleerd, blijft het vorige artikel van toepassing.

Puntentelling voor het individuele klassement

8. In het Midden Brabant Crosscircuit hanteren wij de volgende categorieën voor volwassenen: mannen senioren, mannen 35, mannen 45, mannen 55, mannen 65, vrouwen senioren, vrouwen 35 en vrouwen 45.
Voor de junioren alle categorieen gescheiden jongens en meisjes.
Voor de pupillen de Pupillen A (U12), pupillen B (U10) en pupillen C (U8+U9)
9. De aankomstvolgorde is bij de puntentelling van belang.
Alleen de officiële uitslag (www.uitslagen.nl) is hiervoor bepalend.
De beste vijf prestaties tellen mee voor de puntentelling voor het klassement.
10. De eerste deelnemer per categorie, krijgt 1 punt, de volgende 2 punten en dat gaat oplopend verder. Wie aan het einde van het seizoen de minste punten heeft, wordt eerste in de categorie.
11. Als twee of meer deelnemers gelijk eindigen in het klassement, telt de uitslag van de onderlinge wedstrijden. Als ook dat gelijk is, wordt gekeken naar de meeste eerste plaatsen. Als dat geen uitsluitsel geeft, wordt gekeken naar de meeste 2e plaatsen, enzovoorts.
12. Indien de stand, na toepassing van de vorige regel gelijk blijft, wordt het verschil gemaakt door de uitslagen in wedstrijd 6, 7 enz. Daarbij is wedstrijd 6 de wedstrijd met de minste punten (na de eerste 5).

Puntentelling verenigingsklassement

13. Voor het verenigingsklassement worden voor elke categorie punten toegekend aan de hand van de klassering. Alleen de eerste drie deelnemers van verenigingen uit Midden-Brabant (Regio 13) per categorie per vereniging krijgen punten. Omdat er 15 atletiekverenigingen in Midden-Brabant zijn en de beste 3 finishers per vereniging meetellen voor het verenigingsklassement, krijgt de eerste finisher van een vereniging uit Midden-Brabant (3×15=) 45 punten. De volgende 44 punten en verder aflopend. De vierde finisher van dezelfde vereniging in een categorie krijgt dus geen punten meer. De punten die per vereniging per cross behaald zijn, staan vermeld in het verenigingsklassement.
Alle punten per vereniging worden opgeteld en dat bepaalt de klassering.
Er zijn twee verenigingsklassementen: pupillen/junioren en senioren/masters.
De vereniging die aan het einde van het seizoen het meeste aantal punten heeft, is de winnaar. De beste drie verenigingen per klassement ontvangen een verenigingsprijs.

Verandering van categorie of vereniging

14. Als een verandering van de leeftijd een categoriewijziging veroorzaakt, dan wordt de nieuwe categorie aangehouden. De behaalde punten in de vorige categorie neemt hij/zij mee.
Als een deelnemer tijdens de duur van het circuit van vereniging verandert, dan neemt hij/zij alle eerder behaalde punten mee naar de nieuwe vereniging.
15. De regels van de Atletiek Unie geven aan, dat sommige categorieën er voor kunnen kiezen om in een zwaardere categorie deel te nemen. Dat kan dus ook voor het circuit, maar daarvoor geldt wel: eenmaal deelgenomen in de zwaardere categorie, dan kan men niet meer switchen naar de eigen categorie. Andersom geldt dit ook; eenmaal deelgenomen in de eigen categorie, dan kan men niet meer switchen naar een zwaardere categorie.

Prijzen

16. Aan de nummers 1-2-3 van alle categorieën worden er medailles uitgereikt. Let op!! Er zijn GEEN geldprijzen!
Iedere atleet die aan minimaal vijf crossen heeft deelgenomen, neemt automatisch deel aan het Regio 13 klassement.
Alle jeugdleden die minimaal vijf crossen hebben gelopen, ontvangen een diploma met hun prestaties.

Uitgesloten afstanden

17. Bij een aantal wedstrijden bestaat de mogelijkheid om uit verschillende afstanden
te kiezen. Een aantal afstanden zijn echter uitgesloten voor de puntentelling, ook al
zijn dit wedstrijden volgens de definitie van de Atletiek Unie.
Daar waar relevant zal de circuitafstand duidelijk worden aangegeven.

Prijsuitreiking

18. De prijsuitreiking over het seizoen 2023-2024 zal op xxx februari plaats vinden bij xxxxxx
Voor de jeugd vanaf 1900 uur en voor senioren en ouder vanaf 2000 uur.

Meer informatie over het tijdstip en plaats van de prijsuitreiking wordt later bekend gemaakt.

Wij hopen alle deelnemers die in het eindklassement staan, te verwelkomen op deze prijsuitreiking! Bij het niet aanwezig zijn op de prijsuitreiking vervalt het recht op die prijs. U kunt een prijs niet door iemand anders laten ophalen en wij sturen geen prijzen op.
19. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Heeft u een vraag of opmerking aan de Stichting Midden Brabant Circuits ? Stuur een e-mail naar info@regio13.nl

Het bestuur Stichting Midden Brabant Circuits
27-10-2023