Reglement Crosscircuit Regio13 (Midden Brabant) voor seizoen 2017-2018

1. Het crosscircuit Midden Brabant wordt uitgevoerd onder coördinatie en toezicht van de Stichting Midden Brabant Circuits (SMC).
2. Elke vereniging of stichting organiseert haar eigen wedstrijd zelfstandig.
De organiserende vereniging of stichting moet zijn aangesloten bij de atletiekunie.
Is dit niet het geval dan doet de vereniging of stichting een beroep op een bevriende vereniging
die wel is aangesloten bij de atletiekunie. Die vereniging levert dan de wedstrijdleiding en de jury.
De enige juiste uitslag van de wedstrijd is die welke staat op www.uitslagen.nl .
Protesten tegen de uitslag kunnen uitsluitend worden ingediend bij de organiserende vereniging.
3. Iedere loper/loopster neemt op eigen risico deel aan de in dit circuit opgenomen wedstrijden.

Crosscircuit

4. De Stichting Midden Brabant Circuits verwerkt de gegevens van www.uitslagen.nl in een klassement.
In het crosscircuit is er naast een individueel klassement en ook een verenigingsklassement
5. Iedereen die lid is van een Regio-13 vereniging of Regio-13 loopgroep,aangesloten bij de Atletiekunie,kan meedoen aan het crosscircuit. Een licentie is niet nodig.
6. Om in aanmerking te komen voor het klassement moet de loper/loopster aan minimaal 5 wedstrijden deelnemen.
7.Indien een wedstrijd wordt geannuleerd blijft het vorige artikel van toepassing.

Puntentelling voor het individuele klassement

8. In het Midden Brabant Crosscircuit hanteren wij uitsluitend de volgende categorieën;
mannen senioren,mannen 35, mannen 45, mannen 55, mannen 65, vrouwen senioren,vrouwen 35 en vrouwen 45.
9. De aankomstvolgorde is bij de puntentelling van belang.
Alleen de officiële uitslag (www.uitslagen.nl) is hiervoor bepalend.
De beste 5 prestaties tellen mee voor de puntentelling.
10. De eerste deelnemer, per categorie, krijgt 1 punt, de volgende 2 punten en dat gaat oplopend verder. Wie aan het einde van het seizoen de minste punten heeft,wordt eerste in de categorie.
11. Als 2 of meer deelnemers gelijk eindigen in het klassement , telt de uitslag van de onderlinge wedstrijden. Als ook dat gelijk is kijken wij naar wie de meeste eerste plaatsen heeft behaald. Als dat geen uitsluitsel geeft, kijken wij wie de meeste 2e plaatsen heeft gehaald, enzovoorts.
12.Indien de stand, na toepassing van de vorige regel, gelijk blijft, wordt het verschil gemaakt door de
uitslagen in wedstrijd 6, 7 enz. Daarbij is wedstrijd 6 de wedstrijd met de minste punten(na de eerste 5).
13.P.M.

Puntentelling verenigingsklassement

14. Voor het verenigingsklassement kennen wij voor elke categorie punten toe aan de hand van de klassering. Alleen de eerste drie deelnemers van verenigingen uit Midden-Brabant (regio 13) per categorie per vereniging krijgen punten. Omdat er 15 atletiekverenigingen in Midden-Brabant zijn en de beste 3 finishers per vereniging meetellen voor het verenigingsklassement, krijgt de eerste finisher van een vereniging uit Midden-Brabant (3×15=) 45 punten. De volgende 44 punten en verder aflopend.
De vierde finisher van dezelfde vereniging in een categorie krijgt dus geen punten meer.
De punten die per vereniging per cross behaald zijn, staan vermeld in het verenigingsklassement.
Alle punten per vereniging worden opgeteld en dat bepaald de klassering.
Er zijn twee verenigingsklassementen: pupillen/junioren en senioren/masters.
De vereniging die aan het einde van het seizoen het meeste aantal punten heeft is winnaar.
De beste 3 verenigingen per klassement ontvangen een verenigingsprijs.

Verandering van categorie of vereniging

15. Als een verandering van de leeftijd een categoriewijziging veroorzaakt dan wordt
de nieuwe categorie aangehouden.De behaalde punten in de vorige categorie neemt hij/zij mee.
Als een deelnemer tijdens de duur van het circuit van vereniging verandert, dan neemt hij/zij
alle eerder behaalde punten ook mee naar de nieuwe vereniging.

16. De regels van de Atletiekunie geven aan dat sommige categorieën er voor kunnen kiezen
om in een zwaardere categorie deel te nemen. Dat kan dus ook voor het circuit, maar daarvoor geldt wel; eenmaal deelgenomen in de zwaardere categorie dan kan men niet meer switchen naar de eigen
categorie. Ook andersom geldt dit dwz eenmaal deelgenomen in de eigen categorie kan er niet
meer geswitcht worden naar de zwaardere categorie

Prijzen

17. Volwassenen: Voor de beste 3 per categorie zijn na afloop van het crosscircuit
geldprijzen beschikbaar(€100,75,50).

Staan er maar 1 of 2 deelnemers in de eindstand dan zijn er geen geldprijzen.
Bij 3 deelnemers in het eindklassement is er maar 1 geldprijs.
Bij 4 of 5 lopers/loopsters in het eindklassement zijn er geldprijzen voor nr 1 en nr2..
Bij 6 of meer zijn er 3 geldprijzen.
Jeugd:Voor de jeugd-catergorieen zijn er geen geldprijzen, maar bekers.
Ieder jeugdlid dat aan minimaal 5 crosssen heeft deelgenomen, ontvangt een diploma als herinnering.

Uitgesloten afstanden

18. Bij een aantal wedstrijden bestaat de mogelijkheid om uit verschillende afstanden
te kiezen. Een aantal afstanden zijn echter uitgesloten voor de puntentelling, ook al
zijn dit wedstrijden volgens de definitie van de atletiekunie.
Daar waar relevant zal de circuitafstand duidelijk worden aangegeven.

Prijsuitreiking

19. Op vrijdag 16 februari 2018 vindt bij  Spiridon de prijsuitreiking plaats voor alle categorieën van de pupillen tot en met de Masters. Hierbij worden de prijzen van het individueel- en verenigingsklassement uitgereikt.
Global-e is ook sponsor van Spiridon. Daarom vindt ook de prijsuitreiking senioren en Masters ook bij  Spiridon plaats.

Meer informatie over het tijdstip van de prijsuitreiking wordt later bekend gemaakt.
Wij verwachten alle deelnemers die in het eindklassement voorkomen op de prijsuitreiking.
Bij het niet aanwezig zijn op de prijsuitreiking vervalt het recht op die prijs.
Ook kunt u een prijs niet door iemand anders laten ophalen en wij sturen geen prijzen op.

20.In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Heeft u een vraag of opmerking aan de Stichting Midden Brabant Circuits ? Stuur een Email

Het bestuur Stichting Midden Brabant Circuits
22 sept 2017