Reglement Wegcircuit Regio 13(Midden Brabant)  voor wegseizoen 2017.

1. Het wegcircuit Regio13  wordt uitgevoerd onder coördinatie en toezicht
van de Stichting Midden Brabant Circuits (SMC).
2. Elke vereniging of stichting organiseert haar eigen wedstrijd zelfstandig.
De organiserende vereniging of stichting moet zijn aangesloten bij de atletiekunie.
Is dit niet het geval dan doet de vereniging of stichting een beroep op een bevriende vereniging
die wel is aangesloten bij de atletiekunie.Die vereniging levert dan de wedstrijdleiding en de jury.
De enige juiste uitslag van de wedstrijd is die welke staat op www.uitslagen.nl .
Protesten tegen de uitslag kunnen uitsluitend worden ingediend bij de organiserende vereniging.
3. Iedere loper/loopster neemt op eigen risico deel aan de in dit circuit opgenomen wedstrijden.

Wegcircuit

4. De Stichting Midden Brabant Circuits verwerkt de gegevens van www.uitslagen.nl in een klassement.
In het wegcircuit is er alleen een individueel klassement en geen verenigingsklassement.
A junioren mogen deelnemen in de categorie senioren.
5. Iedereen die lid is van een Regio-13 vereniging of Regio-13 loopgroep,aangesloten bij de Atletiekunie,kan meedoen aan het wegcircuit. Een licentie is niet nodig.
6. Om in aanmerking te komen voor het klassement moet de loper/loopster aan minimaal 7 wedstrijden deelnemen. Minimaal 1 van de 7 wedstrijden moet een afstand van 15 of meer kilometer zijn.
7.In de klassering gelden de bruto-tijden. Indien een wedstrijd wordt geannuleerd blijft het vorige artikel van toepassing.

Puntentelling voor het individuele klassement

8. In het Midden Brabant Wegcircuit hanteren wij uitsluitend de volgende categorieën;
mannen senioren,mannen 35, mannen 45, mannen 55, mannen 65,
vrouwen senioren,vrouwen 35,vrouwen 45.
9. De aankomstvolgorde is bij de puntentelling van belang.
Alleen de officiële uitslag (www.uitslagen.nl) is hiervoor bepalend.
De beste 7 prestaties tellen mee voor de puntentelling.
10. De eerste deelnemer, per categorie, krijgt 1 punt, de volgende 2 punten en dat gaat oplopend verder. Wie aan het einde van het seizoen de minste punten heeft,wordt eerste in de categorie.
11. Als 2 of meer deelnemers gelijk eindigen in het klassement , telt de uitslag van de onderlinge resultaten. Als ook dat gelijk is, kijken wij wie de meeste eerste plaatsen heeft behaald.
Als dat geen uitsluitsel geeft, kijken wij wie de meeste 2e plaatsen heeft gehaald, enzovoorts.
12.Indien de stand, na toepassing van de vorige regel, gelijk blijft, wordt het verschil gemaakt door de uitslagen in wedstrijd 8, 9 enz. Daarbij is wedstrijd 8 de wedstrijd met de minste punten(na de eerste 7).

Prijzen.

13. Staan er maar 1 of 2 deelnemers in de eindstand dan zijn er geen geldprijzen
Bij 3 deelnemers in het eindklassement is er maar 1 geldprijs.
Bij 5 of minder lopers/loopsters in het eindklassement worden de prijzen met €25 verlaagd.

14.Prijzengeld :
M. senioren 175, 150, 125 euro
M.35+M 45: 150, 125, 100 euro
M.55+M 65: 125, 100, 75 euro
Vrouwen sen. 175, 150, 125 euro
Vr 35+ Vr 45: 150, 125, 100 euro

Verandering van categorie of vereniging

15. Als een verandering van de leeftijd een categoriewijziging veroorzaakt dan wordt de nieuwe categorie aangehouden.De behaalde punten in de vorige categorie neemt hij/zij mee.
Als een deelnemer tijdens de duur van het circuit van vereniging verandert, dan neemt hij/zij alle eerder behaalde punten ook mee naar de nieuwe vereniging.

16. De regels van de Atletiek unie geven aan dat sommige categorieën ervoor mogen kiezen om in een zwaardere categorie deel te nemen. Dat mag dus ook voor dit circuit, maar daarbij geldt wel dat eenmaal deelgenomen in de zwaardere categorie men niet meer kan switchen naar de eigen categorie en ook andersom dwz; eenmaal gelopen in de eigen categorie dan kan men niet meer switchen naar een zwaardere categorie.

Uitgesloten afstanden

17. Bij een aantal wedstrijden bestaat de mogelijkheid om uit verschillende afstanden te kiezen. Een aantal afstanden zijn echter uitgesloten voor de puntentelling, ook al zijn dit wedstrijden volgens de definitie van de atletiekunie. Zo telt b.v. bij de Kaaienloop alleen de 5 km en niet de 10 km wedstrijd.
Prestatielopen en bedrijvenlopen over dezelfde afstand tellen niet mee.
18. De afstanden die meetellen voor het circuit zijn aangegeven in het overzicht op www.regio13.nl/wegcircuit onder de kolom “Afstand”.

Prijsuitreiking

19. De prijsuitreiking vindt plaats direct na de laatste wedstrijd..
Van alle deelnemers die in het eindklassement voorkomen, verwachten wij dat zij op de prijsuitreiking aanwezig zijn. Bij het afwezig zijn op de prijsuitreiking vervalt het recht op die prijs.
Ook kunt u een prijs niet door iemand anders laten ophalen en wij sturen geen prijzen op.

20. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Heeft u een vraag, opmerking of klacht? Stuur een Email naar info@regio13.nl

Het bestuur Stichting Midden Brabant Circuits.
23 februari 2017