Reglement Wegcircuit Regio 13 (Midden Brabant)

1. Het wegcircuit Regio 13 wordt uitgevoerd onder coördinatie en toezicht van de Stichting Midden Brabant Circuits (SMC).
2. Elke vereniging of stichting organiseert haar eigen wedstrijd zelfstandig.
De organiserende vereniging of stichting moet zijn aangesloten bij de Atletiek Unie.
Is dit niet het geval, dan doet de vereniging of stichting een beroep op een vereniging die wel is aangesloten bij de Atletiek Unie voor wedstrijdleiding en jury.
De enige juiste uitslag van de wedstrijd is die welke staat op www.uitslagen.nl.
Protesten tegen de uitslag kunnen uitsluitend worden ingediend bij de organiserende vereniging.
3. Iedere loper/loopster neemt op eigen risico deel aan de in dit circuit opgenomen wedstrijden.

Wegcircuit

4. De Stichting Midden Brabant Circuits verwerkt de gegevens van www.uitslagen.nl in een klassement. Het wegcircuit kent alleen een individueel klassement en geen verenigingsklassement.
5. Iedereen die lid is van een Regio 13 vereniging of Regio 13 loopgroep, aangesloten bij de Atletiek Unie, kan meedoen aan het wegcircuit. Een licentie is niet nodig.
6. Om in aanmerking te komen voor het klassement moet de loper/loopster aan minimaal 7 wedstrijden deelnemen.
Voor het jeugdcircuit moet de loper/loopster aan minimaal 3 wedstrijden deelnemen.
7. In de klassering gelden de bruto-tijden. Indien een wedstrijd wordt geannuleerd, blijft het vorige artikel van toepassing.

Puntentelling voor het individuele klassement

8. In het Midden Brabant Wegcircuit hanteren wij uitsluitend de volgende categorieën:
U14,U16,U18,U20 jongens en meisjes,
mannen senioren, mannen 35, mannen 45, mannen 55, mannen 65, vrouwen senioren, vrouwen 35, vrouwen 45 EN vrouwen 55 !
9. De aankomstvolgorde is bij de puntentelling van belang.
Alleen de officiële uitslag op www.uitslagen.nl is hiervoor bepalend. De beste zeven prestaties (vier voor de junioren) tellen mee voor de puntentelling.
10. De eerste deelnemer per categorie krijgt 1 punt, de volgende 2 punten en dat gaat oplopend verder. Wie aan het einde van het seizoen de minste punten heeft, wordt eerste in de categorie.
11. Als twee of meer deelnemers gelijk eindigen in het klassement, telt de uitslag van de onderlinge resultaten. Als ook dat gelijk is, wordt gekeken naar de meeste eerste plaatsen.
Als dat geen uitsluitsel geeft, wordt gekeken naar de meeste 2e plaatsen heeft gehaald, enzovoorts.
12. Indien de stand, na toepassing van de vorige regel, gelijk blijft, wordt het verschil gemaakt door de uitslagen in wedstrijd 8, 9 enz. Daarbij is wedstrijd 8 de wedstrijd met de minste punten (na de eerste 7).

Prijzen

13. Voor alle categorieën is er een beker. Na afloop van het wegseizoen worden deze uitgereikt aan de winnaar van elke categorie.

Verandering van categorie of vereniging

15. Als een verandering van de leeftijd een categoriewijziging veroorzaakt, dan wordt de nieuwe categorie aangehouden. De behaalde punten in de vorige categorie neemt hij/zij mee.
Als een deelnemer tijdens de duur van het circuit van vereniging verandert, dan neemt hij/zij alle eerder behaalde punten ook mee naar de nieuwe vereniging.
16. De regels van de Atletiek Unie geven aan, dat sommige categorieën ervoor mogen kiezen om in een zwaardere categorie deel te nemen. Dat mag dus ook voor dit circuit, maar daarbij geldt wel dat eenmaal deelgenomen in de zwaardere categorie er niet meer geswitcht kan worden naar de eigen categorie. Dit geldt ook andersom: eenmaal gelopen in de eigen categorie, dan kan men niet meer switchen naar een zwaardere categorie.

Uitgesloten afstanden

17. Bij een aantal wedstrijden bestaat de mogelijkheid om uit verschillende afstanden te kiezen. Een aantal afstanden is echter uitgesloten voor de puntentelling, ook al zijn dit wedstrijden volgens de definitie van de Atletiek Unie. Per categorie is een afstand uitgezocht, waarbij de deelname geldt voor het klassement.
Prestatielopen en bedrijvenlopen over dezelfde afstand tellen niet mee.
18. De afstanden die meetellen voor het circuit zijn aangegeven in het overzicht op www.regio13.nl/wegcircuit onder de kolom “Afstand”.

Prijsuitreiking

19. De prijsuitreiking vindt plaats na de laatste wedstrijd, voor dit seizoen is xxxx oktober gepland.
Wij hopen alle deelnemers in het klassement te verwelkomen op de prijsuitreiking. Bij het afwezig zijn op de prijsuitreiking vervalt het recht op die prijs. Ook kunt u een prijs niet door iemand anders laten ophalen en wij sturen geen prijzen op.

20. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Heeft u een vraag of opmerking? Stuur een e-mail naar info@regio13.nl.

Het bestuur Stichting Midden Brabant Circuits
24-01-2024